Home > MZO Scholieren > Hoe werkt het MZO1?

Hoe werkt het MZO1?

Het eerste deel (MZO1) heeft tot doel leerlingen te screenen op hun motivatie en daarmee samenhangende factoren, zoals faalangst, doorzettingsvermogen, welbevinden, relatie tot de opleiding en de ouders. Dat kan bij een enkele leerling maar ook met hele klassen tegelijk.

Stap 1 Vragenlijst op computer, tablet of telefoon

De cliënt logt in via een website een krijgt een uitgebreide interactieve vragenlijst aangeboden, die voor motivatie relevante punten in kaart brengt. Afhankelijk van de antwoorden krijgt de persoon meer vragen over specifieke themagebieden aangeboden.

Stap 2 Uitprinten/mailen van de uitslag op één A4

Aan deze vragenlijst zijn een dertigtal screeningsparameters gekoppeld. De uitslag van de screening wordt per cliënt op één A4 overzichtelijk weergegeven. De schalen kunnen rood, oranje of groen worden. Rood betekent dat de waarde van de schaal ver onder het gemiddelde ligt (17% van alle jongeren), oranje dat de jongere ondergemiddeld scoort. In beide gevallen is extra aandacht nodig op dit punt. Hier een uitsnede uit onze schalen: 

 

Stap 3 Zelfreflectiegesprek

Essentieel is dat de MZO-screening niet als testuitslag beschouwd wordt maar als startpunt voor een gesprek. De begeleider loopt de schalen in volgorde door en moedigt de leerling aan om de uitslag te begrijpen en toe te lichten. Dit is de belangrijkste fase van het proces omdat de jongere zich realiseert dat het ertoe doet wat hij/zij vertelt. De uitslag is niet vrijblijvend, maar geeft wel ruimte voor uitleg.

Hoe werkt het Motivatiezelfonderzoek?

Leerling voert online in
De leerling of student voert de vragenlijst zelfstandig in op computer of mobiel. Makkelijk en snel. Kost de school of begeleider geen tijd.
Uitslag per mail toegestuurd.
De screeningsuitslag bevat 28 duidelijke schalen en laat meteen alle plus en min punten van de studieaanpak van de leerling zien. Alles op 1 A4 bij elkaar.
Gesprek met mentor/begeleider
De leerling of student bespreekt de uitslag met de begeleider. De schalen in vier kleuren geven meteen aan waar verbetering mogelijk is.
Agenda

 

 

 

Contact

Zoek ons op social media

Copyright: Bureau Nieuw Perspectief *** Powered by CMSimple_XH ***·w3schools-css *** Inloggen ·Laatste update: